Clyde

37 tekstów – auto­rem jest Cly­de.

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­je się po tym, jak zacho­wują się w grupie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lutego 2018, 21:22

Drogi przyjacielu

Mój dro­gi przy­jacielu, czy pa­miętasz mnie jeszcze?
Czy pa­miętasz czas spędzo­ny razem?
Roz­mo­wy o bólu i chwale?
Czy pot­rze­bujesz mnie czasem?
Czy myślisz w miesiącu choć raz o naszej sprawie?
Czy mówiąc "żeg­naj" miałeś na myśli la­ta całe?
A może...
Ból. Już nie mogę dalej... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 stycznia 2018, 19:38

Spośród wszys­tkiego to właśnie emoc­je.
Tyl­ko one są praw­dzi­we.
W nich jest początek i koniec. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2018, 01:59

...i nie będziesz miał bogów cudzych przed Sobą. Amen. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 stycznia 2018, 01:54

Cza­sami lu­bię spra­wiać, że płaczesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 grudnia 2017, 18:30

Życie to za­bawa, a my wciąż za­pomi­namy jak być dziećmi. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 września 2017, 00:56

Wol­no się uczyć na błędach. A na swoich już najwolniej. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 lipca 2017, 16:18

Nie mam cza­su dla ludzi, którzy nig­dy nie mają czasu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2017, 16:14

Im bliższa re­lac­ja, tym dal­sza od ideału. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2017, 11:40

Związek to wy­pad­ko­wa podświado­mych in­ten­cji dwoj­ga ludzi względem siebie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 kwietnia 2017, 22:13

Clyde

Zeszyty
  • Glimpse – Życiowe cy­taty i myśli.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Clyde

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

4 lutego 2018, 06:13yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwych przy­jaciół poz­na­je się [...]

4 lutego 2018, 00:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwych przy­jaciół poz­na­je się [...]

3 lutego 2018, 21:22Clyde do­dał no­wy tek­st Prawdziwych przy­jaciół poz­na­je się [...]

20 stycznia 2018, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

20 stycznia 2018, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

10 stycznia 2018, 23:21Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

10 stycznia 2018, 23:21Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

8 stycznia 2018, 22:44Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

8 stycznia 2018, 22:43Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

8 stycznia 2018, 22:20Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia