Clyde

32 teksty – auto­rem jest Cly­de.

Życie to za­bawa, a my wciąż za­pomi­namy jak być dziećmi. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 września 2017, 00:56

Wol­no się uczyć na błędach. A na swoich już najwolniej. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 lipca 2017, 16:18

Nie mam cza­su dla ludzi, którzy nig­dy nie mają czasu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 lipca 2017, 16:14

Im bliższa re­lac­ja, tym dal­sza od ideału. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2017, 11:40

Związek to wy­pad­ko­wa podświado­mych in­ten­cji dwoj­ga ludzi względem siebie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2017, 22:13

Chmury

Sięgając w dal,
Wy­pat­rując gwiazd,
Przeo­czyłem sens,
Od­kry­te piękno z błyszczącym tłem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2017, 02:00

Mózg jest jak pro­jek­tor, który rzu­ca ob­raz wyob­rażeń przez soczew­ki oczu na zewnątrz tworząc... świat. 
Każdy tworzy go tak jak chce.
Ale do góry nogami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 kwietnia 2017, 22:27

- Kim chciałbyś zos­tać jak dorośniesz?
- Szczęśli­wym człowiekiem, proszę Pani.
- Nie ro­zumiesz py­tania, dro­gie dziecko...
- Nie, to Pa­ni nie ro­zumie życia. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 22 marca 2017, 22:29

Sens to tyl­ko sen. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 marca 2017, 11:19

Szu­kamy życiowych od­po­wie­dzi, o nic na­wet nie pytając. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 marca 2017, 21:38

Clyde

Zeszyty
  • Glimpse – Życiowe cy­taty i myśli.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Clyde

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

25 października 2017, 23:39Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

25 października 2017, 23:39Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

5 października 2017, 22:37Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

5 października 2017, 22:37Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

23 września 2017, 11:31$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Życie to za­bawa, a [...]

23 września 2017, 04:11one drop for all sko­men­to­wał tek­st Życie to za­bawa, a [...]

23 września 2017, 00:57Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

23 września 2017, 00:57Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

23 września 2017, 00:56Clyde do­dał no­wy tek­st Życie to za­bawa, a [...]

18 września 2017, 00:34Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera