Clyde

33 teksty – auto­rem jest Cly­de.

Wol­no się uczyć na błędach. A na swoich już najwolniej. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 lipca 2017, 16:18

Nie mam cza­su dla ludzi, którzy nig­dy nie mają czasu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 lipca 2017, 16:14

Jeśli nic o so­bie nie mówisz, nie mar­tw się. Ludzie do­powiedzą wszys­tko za Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2017, 00:02

Im bliższa re­lac­ja, tym dal­sza od ideału. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2017, 11:40

Na­wet naj­mniej­sza emoc­ja prze­bywa długą drogę w poszu­kiwa­niu swe­go adresata.

Nig­dy nie za­pomi­naj kto jest jej nadawcą. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2017, 22:54

Związek to wy­pad­ko­wa podświado­mych in­ten­cji dwoj­ga ludzi względem siebie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2017, 22:13

Chmury

Sięgając w dal,
Wy­pat­rując gwiazd,
Przeo­czyłem sens,
Od­kry­te piękno z błyszczącym tłem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2017, 02:00

Mózg jest jak pro­jek­tor, który rzu­ca ob­raz wyob­rażeń przez soczew­ki oczu na zewnątrz tworząc... świat. 
Każdy tworzy go tak jak chce.
Ale do góry nogami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 kwietnia 2017, 22:27

- Kim chciałbyś zos­tać jak dorośniesz?
- Szczęśli­wym człowiekiem, proszę Pani.
- Nie ro­zumiesz py­tania, dro­gie dziecko...
- Nie, to Pa­ni nie ro­zumie życia. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 22 marca 2017, 22:29

Sens to tyl­ko sen. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 marca 2017, 11:19

Clyde

Zeszyty
  • Glimpse – Życiowe cy­taty i myśli.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Clyde

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

dzisiaj, 00:47Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:46Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 14:40Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 14:39Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

13 sierpnia 2017, 00:39Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

11 sierpnia 2017, 20:36Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

11 sierpnia 2017, 20:31Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

11 sierpnia 2017, 00:40Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 sierpnia 2017, 00:40Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

8 sierpnia 2017, 00:27Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera