Clyde

44 teksty – auto­rem jest Cly­de.

* * *

Siedzę i słucham,
Tyl­ko ciszy szukam,

Re­zonu­je od gwiazd daleko,
Obi­ja się o mnie lekko,

Ona weną,
Nieco senną. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 października 2018, 19:21

Są ta­kie mo­men­ty między dwoj­giem ludzi, w których rac­jo­nal­ne myśle­nie nie ma żad­nej władzy. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 października 2018, 22:48

...
- Prze­cież mówiłeś, że lu­bisz Być sam.
- Bywać.
- Hę?
- Można lu­bić By­wać sa­memu, ale nikt nie chce Być sam... na­wet ja. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 16 października 2018, 13:12

Zam­knij oczy. Po­licz do jed­ne­go. Tak właśnie sma­kuje nies­kończo­na wieczność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 sierpnia 2018, 22:58

Aha
Odtwórz  

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 18:32

Drwi­na losu,
Da­wać coś, cze­go nie można wziąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 czerwca 2018, 18:13

In­te­ligen­cja to umiejętność dos­trze­gania detali. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2018, 18:35

Są w nas ta­kie cienie, którym boimy się na­dać kształtu. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 19 maja 2018, 17:39

Odzie­dziczyłem po­gardę dla wszys­tkiego co nie jest moim od­bi­ciem w lustrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2018, 21:58

Życie to kwes­tia czasu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2018, 00:10

Clyde

Zeszyty
  • Glimpse – Życiowe cy­taty i myśli.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Clyde

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

23 października 2018, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

23 października 2018, 08:58zofija sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

22 października 2018, 15:26yestem sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

22 października 2018, 12:08zofija sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

22 października 2018, 07:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

22 października 2018, 07:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

21 października 2018, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

21 października 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

21 października 2018, 17:01Naja sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

21 października 2018, 16:35yestem sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]