Clyde

42 teksty – auto­rem jest Cly­de.

...
- Prze­cież mówiłeś, że lu­bisz Być sam.
- Bywać.
- Hę?
- Można lu­bić By­wać sa­memu, ale nikt nie chce Być sam... na­wet ja. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2018, 13:12

Zam­knij oczy. Po­licz do jed­ne­go. Tak właśnie sma­kuje nies­kończo­na wieczność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 sierpnia 2018, 22:58

Aha
Odtwórz  

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 18:32

Drwi­na losu,
Da­wać coś, cze­go nie można wziąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 czerwca 2018, 18:13

In­te­ligen­cja to umiejętność dos­trze­gania detali. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2018, 18:35

Są w nas ta­kie cienie, którym boimy się na­dać kształtu. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 19 maja 2018, 17:39

Odzie­dziczyłem po­gardę dla wszys­tkiego co nie jest moim od­bi­ciem w lustrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2018, 21:58

Życie to kwes­tia czasu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2018, 00:10

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­je się po tym, jak zacho­wują się w grupie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lutego 2018, 21:22

Drogi przyjacielu

Mój dro­gi przy­jacielu, czy pa­miętasz mnie jeszcze?
Czy pa­miętasz czas spędzo­ny razem?
Roz­mo­wy o bólu i chwale?
Czy pot­rze­bujesz mnie czasem?
Czy myślisz w miesiącu choć raz o naszej sprawie?
Czy mówiąc "żeg­naj" miałeś na myśli la­ta całe?
A może...
Ból. Już nie mogę dalej... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 stycznia 2018, 19:38

Clyde

Zeszyty
  • Glimpse – Życiowe cy­taty i myśli.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Clyde

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st ... - Prze­cież mówiłeś, że [...]

16 października 2018, 13:12Clyde do­dał no­wy tek­st ... - Prze­cież mówiłeś, że [...]

9 sierpnia 2018, 22:58Clyde do­dał no­wy tek­st Zamknij oczy. Po­licz do [...]

12 czerwca 2018, 20:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Aha https://www.youtube.com/watch?v=1ixLnxDYthY

12 czerwca 2018, 20:42Naja sko­men­to­wał tek­st Aha https://www.youtube.com/watch?v=1ixLnxDYthY

12 czerwca 2018, 19:40oszi3 sko­men­to­wał tek­st Aha https://www.youtube.com/watch?v=1ixLnxDYthY

12 czerwca 2018, 18:30Clyde do­dał no­wy tek­st Aha https://www.youtube.com/watch?v=1ixLnxDYthY

7 czerwca 2018, 19:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drwina lo­su, Da­wać coś, cze­go [...]